Dagbesteding / begeleiding

Dagbesteding / Begeleiding

Om lekker in je vel te zitten is een passende dagbesteding erg belangrijk.
Een dagbesteding die toegespitst is op het individu zorgt voor een gevoel van eigen waarde, een gevoel van er bij horen, er mogen zijn. Het kan zelfs de autonomie bevorderen.Net dat beetje  extra aandacht, zorgt ervoor dat cliënten niet vereenzamen, zich niet vervelen. dat ze sociale contacten kunnen onderhouden. Het kan stemming, gedragsproblemen en escalaties voorkomen.

Helaas wordt het door de bezuinigingen ,werkdruk en hoge bureaucratische eisen, voor medewerkers in de zorg bijna onmogelijk gemaakt om naast hun verzorgende  taken nog  tijd en aandacht aan de dagbesteding van de cliënt te geven. Ook in de thuissituatie zie je dat mantelzorgers overbelast raken doordat er steeds meer van hen verwacht wordt. In deze situaties biedt ik u de helpende hand.

Doelen van dagbesteding kunnen zijn:

 • Het behouden, verbeteren of ( opnieuw ) aanleren van vaardigheden op sociaal emotioneel, cognitief, motorisch gebied.
 • Ontspanning
 • Aanbrengen van structuur in dagritme.

Bij Cameleon, praktijk voor  zorg en welzijn kunt u denken aan individuele dagbesteding ( zowel particulier als pgb ), maar ook het begeleiden van kleine groepsactiviteiten binnen instellingen is mogelijk.

Bij individuele dagbesteding/begeleiding kunt u denken aan:

 • Bewegingsactiviteiten zoals wandelen, fietsen, zwemmen.
 • Een maatje zijn ( gesprekspartner ), voor zowel cliënt als familie( hieronder zou ook het maken van een levensboek kunnen vallen )
 • Begeleiding bij het uitvoeren van hobby’s.
 • Belevingsgerichte activiteit, hierbij zijn sfeer en ontspanning heel belangrijk.
 • Het observeren, ondersteunen/begeleiden van dagactiviteiten ( zoals boodschappen doen, koffie zetten, tafel dekken enz. )
 • Begeleiding bij uitstapjes, ziekenhuis, huisarts of tandartsbezoek

Bij groepsactiviteiten kunt u denken aan:

 • Bewegingsactiviteit zoals gym in combinatie met spel gericht op motoriek, cognitieve en sociaal emotionele vaardigheden.
 • Reminisceren, herinneringen ophalen met een kleine groep cliënten rondom een bepaald thema.
 • Nieuws gesprek, onderwerpen uit krant, tijdschriften, roddelbladen of tv die actueel zijn.
 • Spel activiteiten gericht op cognitieve, sociaal emotionele of motorische vaardigheden
 • Creatieve activiteiten ( evt. thema / seizoen gericht )

Zorg.

Ook voor de  Persoonlijke verzorging of observatie m.b.t. de persoonlijke verzorging  kan u bij Cameleon praktijk voor zorg en welzijn terecht.
Als gediplomeerd verzorgende  en Bachelor sociale studies (Pedagogische hulpverlener)heb ik al jaren werkervaring  met de volgende doelgroepen;

 • Dementerende cliënten (jong  en oud)
 • Cliënten met geronto psychiatrische problematiek
 • Cliënten met een ( visuele ) verstandelijke beperking
 • Cliënten met lichamelijke ( somatische ) beperkingen  (bv n.a.v. de spierziekte  S.M.A)

Wat de  medische handelingen betreft kan ik u o.a. hulp bieden bij;

 • Het uitzetten/toedienen van medicatie
 • Het verzorgen van een sonde en aansluiten van sondevoeding. (Let op; ik plaats geen sonde)
 • Zwachtelen, aan en uittrekken van steunkousen
 • Wondverzorging, waaronder Decubitus
 • Bloedsuiker prikken ( glucose waarde meten) / toedienen van  insuline
 • Subcutaan injecteren, bv: Fraxiparine ( trombose injecties )
 • Toedienen van inhaler / vernevelaar
 • Stoma verzorging
 • Katheter verzorging ( zonder katheteriseren ) / blaas spoelen  enz. enz.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.