Begeleiding

Begeleiding;
Als sociaal pedagogisch hulpverlener biedt ik ondersteuning en begeleiding aan kinderen en jongeren met psychische, sociale en/of emotionele problemen tussen de 4 en 21 jaar.
De begeleiding  kan worden ingezet voor kinderen met een diagnose, maar ook zonder diagnose is begeleiding mogelijk.

Doelen van begeleiding kunnen zijn:

  • Het behouden, verbeteren of ( opnieuw ) aanleren van vaardigheden op sociaal emotioneel, cognitief, motorisch gebied.
  • Ontspanning d.m.v. massage
  • Aanbrengen van structuur in het dagritme.
  • Beter lichaamsbesef d.m.v. massage  en/of sensorische activiteiten.
  • Uitdagen tot communicatie , of het verbeteren hiervan.
  • Gedrag en/of emotie regulatie.

Indien u beschikt over een PGB dan is het mogelijk dat de begeleiding hieruit kan worden vergoedt.


Zorg
Voor observatie van de persoonlijke verzorging  kunt u terecht bij Cameleon praktijk voor zorg en welzijn.
Als gediplomeerd verzorgende  en Bachelor sociale studies (Pedagogische hulpverlener)heb ik al jaren werkervaring  met de volgende doelgroepen;

  • Dementerende cliënten (jong  en oud)
  • Cliënten met geronto psychiatrische problematiek
  • Cliënten met een ( visuele ) verstandelijke beperking
  • Cliënten met lichamelijke ( somatische ) beperkingen  (bv n.a.v. de spierziekte  S.M.A)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.